Ysgol Caer Elen

Ysgol Caer Elen

@YsgolCaerElen

Followers113
Following1
Hwlffordd
Joined on April 22, 2018
@YsgolCaerElen Statistics

We looked inside some of the tweets by @YsgolCaerElen and found useful information for you.

Inside 100 Tweets

Time between tweets:
12 days
Average replies
0
Average retweets
0
Average likes
1
Tweets with photos
5 / 100
Tweets with videos
0 / 100
Tweets with links
5 / 100
Fun Fact

There are more devices connected to the internet than there are people on the entire planet.

Llongyfarchiadau i ddisgybl talentog iawn o Ysgol Caer Elen! https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=990319374658348&id=523880134635610 …

0
0
1

Dear parents/guardians Please see attached link which includes an Estyn questionnaire asking for your opinion regarding standards of education services in Pembrokeshire. Would you be so kind as to complete the... https://www.estyn.gov.wales/inspection-survey-pembrokeshire …

0
0
0

Annwyl rieni/gwarcheidwaid Atodaf linc i’ch sylw sy’n cynnwys holiadur Estyn sy’n holi am eich barn parthed safonau gwasanaethau addysg Sir Benfro. A fyddech cystal â chwblhau’r holiadur erbyn dydd Llun, Tachwedd 11eg... https://www.estyn.llyw.cymru/arolygu-arolwg-sir-benfro …

0
0
0
Diwrnod arbennig i’r garfan heddi yn yr wyl...pawb yn joio mas draw👍🏻🏉. Datblygiad amlwg yn ein chwarae sy’n braf i’w weld @ysgolcaerelen 

A great day in the festival today with the boys really enjoying!! A big improvement in performance too which is brilliant to see 👌🏻🏉
2

Diwrnod arbennig i’r garfan heddi yn yr wyl...pawb yn joio mas draw👍🏻🏉. Datblygiad amlwg yn ein chwarae sy’n braf i’w weld @ysgolcaerelen A great day in the festival today with the boys really enjoying!! A big improvement in performance too which is brilliant to see 👌🏻🏉

Amserlen Chwaraeon yr Uwchradd am yr wythnos. This week's Physical Education timetable for the secondary.

1
0
0

CYHOEDDIAD BWYSIG Hoffwn dynnu eich sylw at wybodaeth y mae’r heddlu wedi ei rannu gyda ni heddiw (26/09/19). Bu dau ddigwyddiad ar wahân yr wythnos hon yng Ngheredigion pan ofynnwyd i ddisgyblion fynd i mewn i... https://www.facebook.com/523880134635610/posts/932958377061115/ …

0
0
0

Cylchlythyr Y Dderwen - Haf 2019 Y Dderwen Newsletter - Summer 2019 Mwynhewch y Gwyliau!

0
0
0

I ddathlu ein blwyddyn gyntaf, dyma Ffilm Marchnata Ysgol Caer Elen i gloriannu llwyddiannau'r flwyddyn. At the end of our first year at Ysgol Caer Elen, here is a short Film to celebrate our achievements. Mwynhewch y Gwyliau!

0
2
7

Neges i atgoffa rhieni a disgyblion bydd yr ysgol ar gau ar Ddydd Gwener Gorffennaf 19eg. A message to remind parents and pupils that the school will be closed on Friday July 19th. Dymunwn wyliau hapus i bawb. We wish you all an enjoyable Summer holiday.

0
0
3

Llongyfarchiadau i dimoedd Cwis Llyfrau blwyddyn 4 a 6 ar gyrraedd y rownd nesaf. Pob lwc iddynt ddiwedd y mis! Congratulations to the year 4 and 6 ‘Cwis Llyfrau’ teams on getting through to the next round. Good luck!

0
0
3

Nodyn i atgoffa disgyblion Blwyddyn 7 ein bod ni’n dechrau’r hanner tymor ar Wythnos 2 - 29.04.19. Reminder for Year 7 pupils, we will be starting this term on Week 2 - 29.04.19.

0
0
0
Next Page